top of page

Over

Lotte is een beelden kunstenaar, werkend in en rondom Groningen. Omgeving staat centraal voor het werk dat ze maakt. In haar derde jaar van de kunstacademie heeft ze een semester in Spanje gewoond, hier werd ze verliefd op de bergen en de laagstaande rivier die door de stad loopt. Het heeft met terugwerkende kracht nieuwe waardering gegeven voor Nederland, met haar uitgestrektheid en groene omgeving in combinatie met industrie en menselijke aanwezigheid.

Geïnspireerd door de bomen van Giuseppe Penone en de poëtische werken van Richard Long word een relatie met het lichaam en de wereld steeds een groter onderwerp. De realisatie dat de kunst die ze echt spannend vind niet enkel bestaat uit schilderijen en sculpturen is spannend, maar geeft haar elke dag nieuwe vrijheid om gevoelens als kunst te zien en ervaringen als het leren begrijpen van de wereld om haar heen.

About

Lotte is a visual artist, working in and around Groningen. Environment is central to the work she creates. In her third year of the art academy, she spent a semester living in Spain, here she fell in love with the mountains and the low-lying river that runs through the city. It retroactively gave her a new appreciation for the Netherlands, with its vastness and green surroundings combined with industry and human presence.

Inspired by the trees of Giuseppe Penone and the poetic works of Richard Long, a relationship with the body and the world is becoming a bigger subject. The realisation that the art she finds really exciting is not just paintings and sculptures, and gives her new freedom every day to see feelings as art and experiences as learning to understand the world around her.

bottom of page